Kierunki kształcenia

W skład Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie wchodzą szkoły:

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH