W skład Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie wchodzą szkoły:

    1. Technikum o 5 – letnim cyklu kształci od 1 września 2019 roku w zawodach: 

     1. technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy-311513).

      • MOT.02 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
      • MOT.06 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
     2. technik logistyk (symbol cyfrowy – 333107);

      • SPL.01 obsługa magazynów,
      • SPL.04 organizacja transportu.
    2. Technikum o 4-letnim cyklu prowadzi kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów,

     1. technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy-311513).

      • M.18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych – realizuje podstawę programową z 2012 roku.
      • M.12 diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – realizuje podstawę programową z 2012 roku,
      • MG.18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych – realizuje podstawę programową z 2017 roku,
      • MG.43 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – realizuje podstawę programową z 2017 roku
     2. technik żywienia i usług gastronomicznych (symbol cyfrowy-343404)).

      • TG.07 sporządzanie potraw i napojów,
      • TG.16 organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
     3. technik rolnik (symbol cyfrowy – 314207).

      • R.03 prowadzenie produkcji rolniczej – realizuje podstawę programową z 2012 roku,
      • R.16 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – realizuje podstawę programową z 2012 roku,
      • RL.03 prowadzenie produkcji rolniczej – realizuje podstawę programową z 2017 roku,
      • RL.16 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – realizuje podstawę programową z 2017 roku
    3. Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:

     1. technik bezpieczeństwa i higieny pracy (symbol kwalifikacji 325509).

      • MS 12 podstawa programowa z 2017 r. 
     2. technik bezpieczeństwa i higieny pracy (symbol kwalifikacji 325509), kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

      • BPO.01 zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - podstawa programowa z 2019 roku.
    4. Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży.

    5. Branżowa szkoła I stopnia.

    6. Centrum Kształcenia Ustawicznego:

     1. Kursy kwalifikacyjne

       • RL. 03 – prowadzenie produkcji rolniczej
       • TG.07 – sporządzanie napojów i potraw