Spis treści

Branżowa Szkoła I stopnia ZSP CKU w Szydłowie to szkoła , w której proponujemy zawody z przyszłością , takie, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą w szerokim zakresie ludzi pracujących (prowadzenia ,naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, maszyn do sterowania procesami produkcji i maszynami do obróbki metali).