Spis treści

Kierowca - mechanik

Nazwa i numer zawodu: kierowca mechanik  832201
Branża: transport drogowy (TDR)

Kształcenie w zawodzie kierowca mechanik prowadzone jest:

  • w 3-letniej branżowej szkole I stopnia kwalifikacja – TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
    Po zdaniu egzaminu zawodowego, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, uczący się otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie (certyfikat kwalifikacji zawodowej TDR.01.). Po ukończeniu szkoły wykształcenie zasadnicze branżowe w zawodzie kierowca mechanik.

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

  • Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Absolwent potrafi :

  • prowadzić pojazdy samochodowe,
  • oceni stan techniczny oraz poradzi sobie z naprawami środków transportu drogowego,
  • zna zasady i dokumentacje dotyczące przewozów rzeczy .
  • Szkoła przygotuje do pracy w firmach transportowych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik.

Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy kat. „B” . oraz „C”

Zajęcia indywidualne z uczniem:

  • nauka jazdy w zakresie kategorii B i C, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.