Spis treści

Operator obrabiarek skrawających

Nazwa i numer zawodu: operator obrabiarek skrawających  722307
Branża: machaniczna (MEC)

Kształcenie w zawodzie operator obróbki skrawaniem prowadzone jest:

  • w 3-letniej branżowej szkole I stopnia kwalifikacja – MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
    Po zdaniu egzaminu zawodowego, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, uczący się otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie (certyfikat kwalifikacji zawodowej MEC.05.). Po ukończeniu szkoły wykształcenie zasadnicze branżowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

  • Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Absolwent potrafi:

  • przygotować obrabiarki skrawające konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki;
  • wykonywać obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;
  • wykonywać obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uczyć się w systemie dualnym czyli zajęcia teoretyczne odbywać będą w szkole, natomiast zajęcia praktyczne u naszego partnera w firmie Haering Polska Sp. z o.o. 

Firma Hearing Polska dodatkowo oferuje:

  • umowę o pracę od pierwszego dnia nauki
  • wynagrodzenie 1900 zł
  • szkolenia w Niemczech