Spis treści

 Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie
zachęca do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023

Technikum

  1. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
   1. bezpłatny kurs prawa jazdy kat.B (kończysz osiemnaście lat idziesz na egzamin)
   2. nowoczesne pracownie, maszyny, urządzenia oraz oprogramowanie diagnostyczne
  2. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
   1. najlepiej wyposażona pracownia technologi gastronomicznej w regionie
   2. indywidualne stanowiska pracy
  3. TECHNIK ROLNIK
   1. bezpłatny kurs prawa jazdy kat.T
   2. uprawnienia rolnicze
  4. TECHNIK LOGISTYK
   1. indywidualne stanowiska pracy
  5. TECHNIK INFORMATYK
   1. indywidualne stanowiska pracy