Słuchacze

TERMINY ZJAZDÓW - SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

UWAGA !!!!!!

DEKLARACJE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2021 NALEŻY SKŁADAĆ DO 7 LUTEGO U KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W POKOJU NR 32.

 

Osoba która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kurs oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE w Łodzi)wraz z zaświadczeniem o ukończeniu. kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020.