INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu zawodowego znajdują się na stronie www.oke.lodz.pl zakładka: egzaminy zawodowe: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

  • słuchacze kursu R.03 – Formuła 2012
  • słuchacze III sem. BHP – Formuła 2017