Począwszy od poniedziałku 17 maja uczniowie klasy I i II Technikum,

słuchacze Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego powracają do nauki w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym nowym planem lekcji (dostępnym na stronie internetowej szkoły). Uczniowie klasy III Technikum udają się na praktyki zawodowe u pracodawcy.