Kadra kierownicza

Dyrektor

mgr Ewelina Kowalska

Wicedyrektor

mgr Mariola Rosiak


Informacje na temat kompetencji dyrektora szkoły, wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego zawarte są w statucie szkoły.