Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: Przemysław Czekalski

Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Turek

Członkowie Prezydium: Małgorzata Magdziak