Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy Administracji i Obsługi

Szkoła zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych :

  1. kierownik gospodarczy
  2. sekretarz szkoły
  3. pomoc administracyjna
  4. sprzątaczki
  5. konserwator