Wykaz podręczników

Klasa pierwsza Technikum  rok szkolny 2023-2024

zawód: technik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Język polski

„Ponad słowami”

M. Chmiel, A Cisowska i

Nowa Era

Język angielski

VISION 1

J. Quintana, E. Sharman

Oxford  University Press

Język niemiecki

Infos  aktuell 1

(książka + zeszyt ćwiczeń)

Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

PEARSON

Historia

Ślady czasu 1

Ł.Kepski, J.Kufel,P.Ruchlewski

Gdańskie Wyd.Oswiatowe

Filozofia

Spotkania z filozofią

M. Bokiniec,

S. Zielka

Nowa Era

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy

I. Modzelewska – Rysak, L. Rysak, K. Wilczyński, A. Cisek,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2022

Geografia

Chemia

To jest chemia 1 zakres podstawowy

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

Matematyka

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Matematyka 1

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej

Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty

G.Kora

MiGRA

Biznes i zarządzanie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa  . Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy. ”Nowa Edycja”

B. Breitkopf

M. Cieśla

WSiP

Religia

Szukam wolności

Ks. Radosław Mazur

Święty Wojciech

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

Bhp w branży samochodowej

S, Kudzia

WSiP

Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych- z.p.

 Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

P.Wróblewski

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Podstawy budowy maszyn

 Podstawy budowy maszyn

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

 Podstawy w

elektrotechniki i elektroniki

Marian Doległo

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy,

Marek Gabryelewicz

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Silniki pojazdów samochodowych

 Silniki pojazdów samochodowych.

Piotr Zając

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024

Brakujące tytuły zostaną podane do wiadomości na początku września 2023

klasa II TECHNIKUM
Oddział przedmiot Nauczyciel Tytuł podręcznika  autor wydawnictwo nr dopuszczenia  podpis 
2a j.angielski RB Vision 1(kontynuacja) Jenny Quintana, Michael Duckworth Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 986/1/2019
2a j.polski DR
2a j.niemiecki PL Infos aktuell 2 i zeszyt ćwiczeń Opracowanie zbiorowe Pearson 1026/2/2019
2a historia NH Poznać przeszłość 2, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy A.Kucharski, A. Niewęgłowska Nowa Era  MEN 1021/2/2020
2a przedsięb. EM Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 1039/2020/z.1
2a biologia JS Biologia na czasie 2 – podręcznik + karty pracy ucznia,                    Biologia na czasie 3 – podręcznik + karty pracy ucznia A. Helmin, J. Holeczek Nowa Era 1006/2/2020, 1006/3/2021
2a chemia AS To jest chemia. Chemia organiczna. Romuald Hassa Nowa Era 994/2/2020
2a matematyka ES MATeMAtyka 2 (pp) W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek Nowa Era 971/2/2020
2a informatyka MO
2a religia DL Szukam dojrzałej wiary red. ks. dr Radosław Mazur Wydawnictwo Święty Wojciech AZ-32-01/18-PO-6/21
2a hist.i teraź NH
2a/tps Pods.bud.mas HC
2a/tps silniki JR Silniki pojazdów samoch. Piotr Zając WKiŁ MEN: 1.41.28/2018.
2a/tps Podw.i nadw. JR Podwozia i nadw. poj. sam Marek Gabrylewicz WKiŁ MEN: 1.42.29/2018.  
2a/tps Pod.elektrot HC
2a/tps DPiZPS HC
2a/tps OiNPiZPS JR Napr. zesp i podzes poj. sam Piotr Wróblewski WKiŁ  4/2017
2a/tż podst.gastr. AS Technologia gastronomiczna z  towaroznawstwem. Przygotowywanie i wydawanie dań . Kwalifikacja HGT.02 cz.1 WSIP -
2a/tż Zas.żywienia AS Organizacja żywienia i usług gastronomicznych . Zasady żywienia . Część 1. Kwalifikacja HGT.12.Podręcznik do nauki zawodu technik zywienia i usług gastronomicznych H. Kunachowicz, I.Nadolna, B. Przygoda, B.Sińska, HTurlejska WSIP -
2a/tż tech.gastr. AS Technologia gastronomiczna z  towaroznawstwem. Przygotowywanie i wydawanie dań . Kwalifikacja HGT.02 część 1 oraz część  2 Małgorzata Konarzewska  WSIP
2a/tż Prac.tech.ga AS bez podrecznika 
2a/tż z_angielski RB Cooking Virginia Evans,Jenny Doolely,  Ryan, Hayley Express Publishing
2a/tż wyp.tech.z.g AS Gastronomia. Tom I. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Podręcznik. Techniki żywienia i usług gastronomicznych, kucharz.  Agnieszka Kasperek , Marzanna Kondratowicz WSIP/Nowa Era 
klasa III TECHNIKUM 
Oddział Tytuł Nauczyciel Tytuł podręcznika  autor wydawnictwo nr dopuszczenia  podpis 
3a j.polski DR
3a j.angielski RB Vision 2 Elizabeth Sharman, Michael Duckworth Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 986/2/2019
3a j.niemiecki PL Infos aktuell 3 i zeszyt ćwiczeń Opracowanie zbiorowe Pearson 1026/3/2020
3a historia NH Poznać przeszłość 3. Historia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak Nowa Era MEN 1021/3/2021
3a przedsięb. EM Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 1039/2020/z.1
3a geografia NH Oblicza geografii 1 i 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 983/1/2019
3a fizyka SB
3a matematyka ES MATeMAtyka 3 (pp) W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, J. Wesołowska Nowa Era 971/3/2021
3a informatyka MO
3a religia DL Szukam nadziei red. ks. dr Radosław Mazur Wydawnictwo Święty Wojciech AZ-33-01/18-PO-11/22
3a/tps Podw.i nadw. JR Podwozia i nadw. poj. sam Marek Gabrylewicz WKiŁ MEN: 1.42.29/2018.  
3a/tps przepisy ruc JR Kierowca doskonały Henryk Próchniewicz Grupa IMAGE
3a/tps z_angielski RB Mechanics Jim D. Dearholt Express Publishing
3a/tps DPiZPS HC
3a/tps OiNPiZPS JR Napr. zesp i podzes poj. sam Piotr Wróblewski WKiŁ Numer dopuszczenia: 4/2017
3a/tps EiEWPS HC
3a/tr prod.roślin. JR Produkcja roślinna Witold Grzebisz VIRIDIA Sp. z o.o.
3a/tr ekon.w roln. EM Ekonomika w rolnictwie A. Mironiuk Rea
3a/tr prod.zwie. JS Rolnictwo. Część 3. Produkcja zwierzęca. Owoce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki  praca zbiorowa Viridia AB 03/2020
3a/tr tech.w rol. JR Technika w rolnictwie Marek Gaworski Hortpress 30/2016
3a/tr z_angielski RB Agriculture Neil O'Sullivan, James D. Libbin Express Publishing
3a/tr zaj.z pr.rol JS brak podręcznika
3a/ti Syst.operac.
3a/ti Sys.baz dan.
3a/ti Witryny i ap
3a/ti Pr.urz.techn
3a/ti Pr.lok.sieci MM
3a/ti Pr.sys.op.
3a/ti Prac.prog.
3a/ti Lok.sieci MM
klasa IV TECHNIKUM
Oddział Tytuł Nauczyciel Tytuł podręcznika  autor wydawnictwo nr dopuszczenia  podpis 
4a j.angielski RB Life Vision Intermediate Plus B1+ Jeremy Bowell, Weronika Sałandyk Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 1130/4/2022
4a j.polski DR
4a j.niemiecki PL Infos aktuell 4 i zeszyt ćwiczeń Opracowanie zbiorowe Pearson 1026/4/2021
4a historia NH , Poznać przeszłość 4. Historia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy J. Kłaczkow, S. Roszak Nowa Era
4a wos NH W centrum uwagi 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz,  Nowa Era MEN 1034/1/2019
4a geografia NH Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era MEN 983/3/2021
4a fizyka SB
4a matematyka ES MATeMAtyka 4 (pp) W.Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era 971/4/2022
4a religia DL Szukam dojrzałej miłości red. ks. dr Radosław Mazur Wydawnictwo Święty Wojciech AZ-33-01/18-PO-
4a/tps z_angielski RB Mechanics Jim D. Dearholt Express Publishing
4a/tps DPiZPS HC
4a/tps OiNOPS HC
4a/tps OiNPiZPS JR Napr. zesp i podzes poj. sam Piotr Wróblewski WKiŁ  4/2017
4a/tps pods.diagn. HC
4a/tps WBTPS HC
4a/tr Zbyt prod.ro EM Materiały własne nauczyciela
4a/tr tech.w rol. JR Technika w rolnictwie Marek Gaworski Hortpress 30/2016
4a/tr SŚOR JR Produkcja roślinna Witold Grzebisz VIRIDIA Sp. z o.o.
4a/tr z_angielski RB Agriculture Neil O'Sullivan, James D. Libbin Express Publishing
4a/tr PiNPR JS Rolnictwo cz. 4, 5, 6 praca zbiorowa Viridia AB 04/2020, 05/2020, 06/2020
4a/tr PiNPZ JS Rolnictwo cz. 1, 2, 3 praca zbiorowa Viridia AB 01/2020, 02/2020, 03/2020
4a/tr POPR zp JS brak podręcznika
4a/tż Zas.żywienia AS Organizacja żywienia i usług gastronomicznych . Zasady żywienia . Część 1. Kwalifikacja HGT.12.Podręcznik do nauki zawodu technik zywienia i usług gastronomicznych Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska WSIP -
4a/tż Planow.żywie AS Organizacja żywienia i usług gastronomicznych . Część 2. HGT.12. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych  Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz  WSIP -
4a/tż Usługi gastr AS Organizacja żywienia i usług gastronomicznych . Część 2. HGT.12. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych  Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz  WSIP -
4a/tż Prac.plan.ży MR Materiały własne nauczyciela
4a/tż Prac.usług AS Materiały własne nauczyciela
klasa V TECHNIKUM
Oddział Tytuł Nauczyciel Tytuł podręcznika  autor wydawnictwo nr dopuszczenia  podpis 
5a j.polski DR
5a j.angielski RB Vision 3/ Helen Casey, Joanna Szuwart Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 986/3/2019
5a j.niemiecki PL Infos aktuell 4 i zeszyt ćwiczeń Opracowanie zbiorowe Pearson 1026/4/2021
5a historia NH Poznać przeszłość 4. Historia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy J. Kłaczkow, S. Roszak Nowa Era
5a wos NH W centrum uwagi 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz,  Nowa Era
5a matematyka ES MATeMAtyka 4 (pp) W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era 971/4/2022
5a/tl Usł.log-tran EM Usługi logistyczne. Teoria i praktyka W.Red Rydzkowski Biblioteka Logistyka
5a/tl logis.transp EM Logistyka transportu cz. I Kwalifikacja SPL. 04 J. Stolarski, J. Śliżewska, A. Zielińska WSiP
5a/tl logistyka EM Logistyak procesów produkcji A. Rudawska WKiŁ
5a/tl plan.prod.i  EM Planowanie produkcji i dystrybucji S. Widłok WKiŁ
5a/tl Pr.tr-sped EM Podstawy transportu i spedycji E. Jaduła Difin
5a/tps pods.diagn. HC
5a/tps OiNOPS HC
5a/tps Wyk.badań te HC
5a religia DL Szukam miłości red. ks. dr Radosław Mazur Wydawnictwo Święty Wojciech AZ-33-01/18-PO-
klasa 3 SZKOŁA BRANŻOWA
Oddział Tytuł Nauczyciel Tytuł podręcznika  autor wydawnictwo nr dopuszczenia  podpis 
3b j.polski DR
3b j.niemiecki PL Genau! Plus 3 i zeszyt ćwiczeń Opracowanie zbiorowe Klett 1029/3/2021
3b historia NH  Historia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej M. Ustrzycki, J. Ustrzycki OPERON  MEN - 1078/2/2021 
3b wos NH
3b chemia AS Podręcznik. Chemia 3. Szkoła Branżowa Maria Barbara Szczepaniak  OPERON 1080/3/2021
3b geografia NH Geografia 2, Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia S. Kurek OPERON 1110/2/2020 
3b matematyka ES To się liczy ! K.Wej, W. Babiański Nowa Era 967/3/2021
3b Techniki wyt JA
3b Obróbka skra MS
3b Dział.gosp. EM Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej J. Musiałkiewicz Ekonomik
3b niemiecki za PL Genau! Plus 3 i zeszyt ćwiczeń Opracowanie zbiorowe Klett 1029/3/2021
3b Zaj.prakt. HH
3b Progr.obrab. HH
3b religia DL Droga do dojrzałej miłości red. ks. dr Radosław Mazur Wydawnictwo Święty Wojciech AZ-53-01/18-PO-13/22

Podkategorie