Rekrutacja

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Ogłoszenie !!!

            Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie
zaprasza uczniów klas ósmych na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się
30 marca 2023 r. od godz. 9oo .

 Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie
zachęca do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2023/2024

Technikum : Branżowa Szkoła I Stopnia : Szkoła Policealna : Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe :
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik geodeta
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik informatyk
 • technik przemysłu mody
 • technik rolnik
 • technik ogrodnik
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • sprzedawca 
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • ślusarz
 • technik bhp
 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji
 • technik weterynarii
 • rolnik
 • technik rolnik
 • pszczelarz
 • technik pszczelarz

upotka przód 2023 ulotka tył 2023