Rekrutacja

 Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie
zachęca do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023

oferta ZSP CKU w Szydowie 2022