Rekrutacja

 Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie
zachęca do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2024/2025

Technikum :

               Lp.

Nazwa oddziału / kwalifikacje

Przedmioty rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

1.

technik  żywienia i usług gastronomicznych 

HGT.02 -  Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

język angielski

angielski

niemiecki

2.

technik pojazdów samochodowych 

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

język angielski

angielski

niemiecki

3.

technik rolnik

ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10 -  Organizacja i nadzorowanie produkcji  rolniczej

język angielski

angielski

niemiecki

4.

technik informatyk

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

język angielski

angielski

niemiecki

5.

Technik logistyk

SPL.01 - Obsługa magazynów

SPL.04 - Organizacja transportu

język angielski

angielski

niemiecki

6.

Technik geodeta

Język angielski

angielski

niemiecki

Liceum Ogólnokształcące :

Symbol oddziału

profil

Języki obce

1 LO

ogólny

Angielski

niemiecki

 SZKOŁA POLICEALNA :

Lp.

Zawód

Czas trwania

1.       

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

3 semestry

2.

technik administracji

4 semestry

3.

technik usług kosmetycznych

4 semestry

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Lp.

Zawód

                                         Kwalifikacja                                                    

1.       

Technik weterynarii

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

2.

rolnik

ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej

technik rolnik

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej