Spis treści

W terminie 18.01-29.01.2021 roku przeprowadzamy rekrutację uczestników do projektu „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.