Dyrektor Stanisław Ból

Wicedyrektor Mariola Rosiak

język polski  : Dagmara Razik, Monika Oleksiewicz

matematyka  : Ewa Sipa

język angielski : Renata Barańska

język niemiecki : Piotr Lankocz

historia, historia i teraźniejszość, geografia, filozofia, wos : Norbert Haładaj

biologia : Jadwiga Sobczyk

fizyka : Stanisław Ból

wychowanie fizyczne : Anna Kroczyńska 

podstawy przedsiębiorczości,  edukacja dla bezpieczeństwa  : Elżbieta Magacz

chemia :  Agnieszka Sęk

informatyka : Monika Oleksiewicz

religia : Dorota Lasecka

nauczyciele przedmiotów zawodowych : Hubert Cieśliczko, Jarosław Rozpiątkowski,  Agnieszka Sęk,  Andrzej Jakubczak, Michał Mędrzycki, Jadwiga Sobczyk, Tadeusz Skorupski, Anna Sitek, Sylwia Żelazko