Spis treści

Mamy przyjemność ogłosić, że w ramach przyznanego dofinansowania, nasza Szkoła wdraża projekt „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe .