"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowgo"

Koniec rekrutacji do projektu

Zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Zawodowy rozwój uczniów ZSP CKU w Szydłowie, w ramach europejskich praktyk”, nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000134111, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Uczniowie, którzy wyrazili chęć na wyjazd na praktyki zagraniczne do Grecji, dedykowane technikom pojazdów samochodowych, technikom rolnikom oraz technikom żywienia i usług gastronomicznych zostali zakwalifikowani zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Lista rankingowa znajduje się u Koordynatora projektu.

Rozpoczynamy nowy projekt praktyk zagranicznych!!! :) 

Z przyjemnością  informujemy, że złożony przez szkołę wniosek dotyczący organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum w Szydłowie został  zatwierdzony do realizacji. Środki na ten cel pochodzą z  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

Projekt nosi nazwę  „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, jest on w 100% dofinansowywany, a jego wartość to 347 783,27 zł.

Wyszystkie istotne i ciekawe informacje związane z tą mobilnością będą publikowanew w zakładce RROJEKT FERS 2023

Rekrutacja do projektu

W terminie 27.11-08.12.2023 roku przeprowadzamy rekrutację Uczestników do projektu Zawodowy rozwój uczniów ZSP CKU w Szydłowie, w ramach europejskich praktyk nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000134111, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Uczniów chętnych na wyjazd na praktyki zagraniczne do Grecji, dedykowanych technikom pojazdów samochodowych, technikom rolnikom, technikom logistykom oraz technikom żywienia i usług gastronomicznych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz do wypełnienia formularza rekrutacyjnego (do pobrania poniżej).

Podpisany Formularz należy złożyć w sekretariacie Szkoły najpóźniej do dnia 08.12.2023 r.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy