Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na I semestr 2023/2024 dla technika weterynarii

terminarz zjazdów II semestr 2022/2023

Terminy zjazdów