Tablica ogłoszeń

Tablica iformacyjna

wielkanoc21

Informacje dotyczące wyników egzaminu zawodowego oraz niezbędne do wypełnienia deklaracji do egzaminu poprawkowego

UWAGA !!!!!!

DEKLARACJE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2021 NALEŻY SKŁADAĆ DO 7 LUTEGO U KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W POKOJU NR 32.

 

Osoba która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kurs oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE w Łodzi) wraz z zaświadczeniem o ukończeniu. kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Procedury bezpieczeństwa na egzaminie maturalnym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie w roku szkolnym 2019-2020

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 30-11-2020 r. (poniedziałek) do 22-12-2020 r. (wtorek) uczniowie wszystkich klas wracają do szkoły na zajęcia praktyczne wg obowiązującego planu lekcji.

Nowe procedury COVID-19

OGŁOSZENIE

W dniach 23-24 października 2020 roku wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie.

Zajęcia dla kursu RL.03 z panem Jarosławem Rozpiątkowskim zostają odwołane.