Od 25 marca 2020 nasza szkoła prowadzi nauczanie zdalne.


Głównym kanałem łączności pomiędzy nauczycielami a uczniami są spersonalizowane dyski wirtualne utworzone na platformie google.

   Uczący poszczególnych przedmiotów nauczyciele przygotowują i wgrywają do folderów przedmiotowych lekcje i zadania, które realizują uczniowie.

Przedmioty zawodowe i historia realizowane są poprzez :

  1. Platformę MOODLE
  2. Komunikator SKYPE

Ponadto w procesie nauki można wykorzystywać poniższe strony:

Codziennie czynny jest sekretariat szkoły (numer w zakładce kontakt) gdzie można uzyskać potrzebne informacje.