Tablica ogłoszeń

Tablica iformacyjna

1 września (środa) o godź 9.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Po uroczystym powitaniu klasy wraz wychowawcami udają się do sal lekcyjnych.

Sprwdź swoje wyniki i odbierz dyplom.

Informacje dotyczące wyników egzaminu zawodowego oraz niezbędne do wypełnienia deklaracji do egzaminu poprawkowego

Począwszy od poniedziałku 17 maja uczniowie klasy I i II Technikum,

Procedury bezpieczeństwa na egzaminie maturalnym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie w roku szkolnym 2019-2020

Przedłużenie zdalnego nauczania do 2 maja 2021 r. Zajęcia praktyczne w szkole.

Nowe procedury COVID-19