Spis treści

Dowiedz się więcej o realizowanym przez nas projekcie!

                

Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby - tak młodzieży, jak i kadry nauczycielskiej. Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie 29 uczniom ZSP CKU w Szydłowie wejścia na rynek pracy. Stanie się to poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zdobycie praktycznego doświadczenia. Za ich sprawą staną się oni atrakcyjnymi potencjalnymi pracownikami dla szeregu pracodawców - zarówno tych z branży spożywczej, gastronomicznej, jak i samochodowej oraz rolniczej. Działania zakładają bowiem włączenie uczniów 3 profili, tj. techników żywienia i usług gastronomicznych, techników pojazdów samochodowych oraz techników rolników.

Do realizacji celu głównego przyczyni się szereg celów szczegółowych, wśród których wymienić należy:

 • nabycie przez 29 uczniów ZSP CKU w Szydłowie szeregu umiejętności i zmiana postaw na bardziej otwarte, umożliwiające nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, a w konsekwencji - poszerzanie możliwości rozwoju osobistego i zwiększanie szans na zatrudnienie nie tylko na krajowym i europejskim rynku pracy, ale także poza jego granicami;
 • potwierdzenie odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami nowo-nabytych postaw i kompetencji, co znacznie ułatwi udokumentowanie przebytego procesu i uatrakcyjni portfolio przyszłych absolwentów;
 • nabycie umiejętności dostosowania się do różnych warunków pracy i życia oraz innych umiejętności miękkich, takich jak radzenie sobie w sytuacjach stresowych, zarządzanie czasem, komunikatywność, odpowiedzialność, tolerancja, elastyczność, punktualność itd.;
 • poznanie standardów pracy obowiązujących w danym zawodzie, poprzez praktyczne poznanie zakresu obowiązków na przykładzie realnie wykonywanych zadań;
 • poznanie i możliwość obcowania z inną kulturą za sprawą odbycia staży w firmach partnera greckiego;
 • zyskanie/rozwinięcie przez młodzież aktywnych, otwartych, tolerancyjnych postaw, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństw, budując poczucie integracji europejskiej i tożsamości w duchu wartości ogólnoeuropejskich;
 • zwiększenie kompetencji językowych 29 uczestników - przede wszystkim w zakresie języka angielskiego, będącego językiem roboczym stażu, ale również możliwość obcowania i zdobycia podstaw z zakresu języka greckiego;
 • wzmocnienie u uczniów motywacji do nauki, poszerzania zainteresowań i udziału w różnego rodzaju inicjatywach;
 • uatrakcyjnienie oferty Szkoły w zakresie nadania jej międzynarodowego charakteru w dziedzinie szkolenia, kształcenia i pracy na rzecz młodzieży, przez co placówka edukacyjna będzie skuteczniej odpowiadała na potrzeby stale zwiększających wymagania młodych ludzi;
 • wzmocnienie efektu synergii, dzięki połączeniu metod edukacji formalnej i pozaformalnej oraz szkoleń i praktyk zawodowych z zaszczepianiem w młodych ludziach idei przedsiębiorczości;
 • wspieranie procesu doskonalenia i dokształcania kadry edukacyjnej, dzięki czynnemu udziałowi w projekcie, jego koordynacji, a także uczestnictwie w poszczególnych aktywnościach, co znacznie poszerzy horyzonty nauczycieli i opiekunów. Pozwoli to na wprowadzenie innowacyjności, a co za tym idzie - polepszanie metod kształcenia.

  

     W sumie na praktyki zagraniczne do Grecji wyjedzie 29 uczniów, którym towarzyszyć będzie w sumie 3 opiekunów z ramienia naszej Szkoły. W ramach projektu odbędą się 2 mobilności dla:

 • 8 Techników rolników – w terminie 15-28 marca 2019 roku;
 • 8 Techników rolników, 8 Techników pojazdów samochodowych oraz 5 Techników żywienia i usług gastronomicznych – w terminie 17-30 września 2019 roku.

     Partnerem projektu po raz kolejny jest Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services. To doświadczona grecka organizacja przyjmująca w ramach programów mobilności w zakresie kształcenia zawodowego, z którą nasza Szkoła miała już okazję współpracować przy okazji realizacji poprzedniej inicjatywy. Siedziba instytucji znajduje się w miejscowości Platamonas na Riwierze Olimpijskiej, a specjalizuje się ona w organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych i technicznych w obszarze agroturystyki, gastronomii oraz produkcji rolno-spożywczej.

Kliknij w plakat poniżej, aby zobaczyć materiały reklamowe!

Uczniów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trwającej już rekrutacji!


8 Techników rolników praktykuje w Grecji!


    Pierwsza grupa uczniów w ramach realizowanego przez nas projektu jest już w Grecji. W terminie 14 - 28 marca 2019 8 uczniów zdobywających umiejętności zawodowe w zakresie rolnictwa ma okazję poznać tajniki pracy w zakresie wybranych branż - takich jak:

 • uprawa kiwi,
 • wytwarzanie oliwy z oliwek,
 • wytwarzanie sera feta.

   W weekendy udają się na wycieczki, zaś dni robocze przeznaczone są na wykonywanie zadań zleconych przez mentorów i opiekunów w poszczególnych miejscach.

Krótka foto-relacja poniżej, a by dowiedzieć się więcej i prześledzić relację na bieżąco, kliknij TUTAJ!

 


Kolejna grupa naszych uczniów już w Grecji!

W dniach 17-30 września 2019 roku w sumie 21 uczniów naszej szkoły, kształcących się w ramach 3 zawodów:

 • Technik pojazdów samochodowych (8 uczestników),
 • Technik rolnik (7 uczestników),
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (6 uczestników)

miało okazję poszerzać swoje kompetencje zawodowe, osobiste, międzykulturowe i społeczne w słonecznej Grecji.

 

Jak w ramach każdej wymiany, nie obyło się bez wrażeń kulturowych. Kilka zdjęć znajdziecie poniżej, a relacja live toczy się oczywiście na stronie projektu na Facebooku – kliknij TUTAJ!

 


Publikacja podsumowująca realizację projektu pt. „Mobilność dla Szydłowa! 

Mamy ogromną przyjemność pochwalić się wspaniałym rezultatem naszego projektu, którym jest broszurą podsumowującą zrealizowane przedsięwzięcie pt. "Mobilność dla Szydłowa!". Znajdziecie w niej wszystkie najważniejsze informacje dotyczące projektu, jak również nabyte przez uczestników efekty kształcenia, cele realizacji inicjatywy i informacje o greckim partnerze. Przede wszystkim jednak broszura opatrzona jest w ogromną ilość zdjęć, obrazujących przebieg obu mobilności, które odbyły się w terminach: 15 – 28/03/2019 oraz 17-30/09/2019, jak również programu kulturowego, zrealizowanego w ich ramach. 

 W nas wspomnienia odżyły na nowo! Powspominajcie z nami, klikając w zdjęcie poniżej :)