Projekt PO WER

Mamy przyjemność ogłosić, że w ramach przyznanego dofinansowania, nasza Szkoła wdraża projekt „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe .

W terminie 18.01-29.01.2021 roku przeprowadzamy rekrutację uczestników do projektu „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Rekrutacja do projektu "POWER" - Praktyka uczyni z Ciebie mistrza, czyli umiesz więcej - możesz więcej! 

Mamy przyjemność ogłosić, że w ramach przyznanego dofinansowania, nasza Szkoła w terminie 1.09.2017 – 31.12.2018 wdraża projekt o numerze 2017-1-PL01-KA102-036582, pt. "Praktyka uczyni z Ciebie mistrza, czyli umiesz więcej - możesz więcej!". Inicjatywa ta realizowana jest w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.