Spis treści

Trwają przygotowania do wyjazdu

Jako że pierwsze dwie grupy wyjadą na praktyki już na początku i w połowie kwietnia -

 • Techników Pojazdów Samochodowych – w terminie 9-20 kwietnia 2018 roku;
 • Techników Żywienia i Usług Gastronomicznych – w terminie 23 kwietnia - 4 maja 2018 roku,

w naszej szkole trwają już przygotowania! Obejmują one swoim zakresem:

  • Przygotowanie kulturowe i zawodowe obejmujące elementy pozwalające na zapoznanie się ze zwyczajami, mentalnością, historią oraz zabytkami kraju przyjmującego, tj. Grecji.
  • Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, mające na celu budowanie u uczniów poczucia własnej wartości, odkrywanie potencjału, który w nich drzemie, efektywne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznanie zasad komunikacji interpersonalnej czy sztuki autoprezentacji.
  • Przygotowanie językowe, w ramach którego odbywać się będą:
   • kurs języka greckiego koncentrujący się wokół podstaw językowych i słownictwa branżowego, odbywany z lektorem będącym rodowitym Grekiem,
   • kurs języka angielskiego ze zwróceniem szczególnej uwagi na słownictwo zawodowe.

Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, a poniżej do zobaczenia jest kilka zdjęć prezentujących ich przebieg.