Spis treści

Trwają przygotowania drugiej grupy!

Podczas gdy grupy, które wyjechały na praktyki w kwietniu i maju 2018 wciąż jeszcze żywo opowiadają o swoich wrażeniach z Grecji, druga grupa naszych uczniów (tym razem 33, utworzona z uczniów 2 zawodów: TŻiUG oraz TPS) już przygotowuje się do swojego wrześniowego wyjazdu. Analogicznie jak u pierwszej grupy, szkolenia te obejmą 3 rodzaje zajęć:

  • Przygotowanie kulturowe i zawodowe w wymiarze 10 godzin dla każdej z grup zawodowych, Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące 10 godzin zajęć,
  • Przygotowanie językowe, w ramach którego odbędzie się: kurs języka greckiego - po 15 godzin dla każdej z grup zawodowych,
  • Kurs języka angielskiego - po 30 godzin.
    Wszystkie one mają służyć umożliwieniu młodzieży lepszego odnalezienia się w nowym środowisku podczas pobytu na praktykach w Grecji.
    Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ukazujących przebieg zajęć: