Spis treści

Projekt "We Are the Same"
Jesteśmy tacy sami

Projekt "We Are the Same" (WAS) - wrzesień 2017- sierpień 2019.

Partnerami w projekcie są szkoły :

  • Gausdal videregaende skole Pierre de Coubertin (Norwegia),
  • Nordwin College Buitenpost (Holandia),
  • I.T.T. Giordani-Striano Neapolu (Włochy),
  • ZSP CKU w Szydłowie (Polska)

   Cele projektu to porównanie warunków życia młodzieży z wielkich miast i ze środowiska wiejskiego, analiza wpływu tradycji i historii na młodego człowieka, troska o dziedzictwo kulturowe własnego kraju z poszanowaniem dla dorobku innych narodów, integracja młodych obywateli Europy, krytyczny stosunek do amerykanizacji życia.

Więcej informacji na stronach związanych z projektem: