Spis treści

Mobilność w POLSCE

Od 8 do 13 kwietnia gościliśmy w kraju zespoły ze szkół partnerskich w Holandii, Norwegii i Włoch. Planowaliśmy organizację zajęć dla szkół podstawowych z powiatu piotrkowskiego, ale za względu na strajk nauczycieli musieliśmy te plany zmodyfikować.
Mimo tego udało nam się zrealizować większość z aktywności. Był to intensywny tydzień zarówno dla naszych gości, jak i uczniów ZSP CKU w Szydłowie.

zespoły ze szkół partnerskich w Holandii, Norwegii, Włoch i Polski

Można o nim poczytać na lokalnych portalach: