Spis treści

Wizyta norweskiego koordynatora  

   W dniach 9-11.09.2019 norweski koordynator, Roar Bakke, odwiedził naszą szkołę, by spotkać się z nauczycielami i uczniami, aby omówić dotychczasową realizację projektu i zaplanować następne działania.