Spis treści

  Działania lokalne

   Tematem projektu jest promowanie tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego, dbałość o język ojczysty. W związku z tym oprócz spotkań zagranicznych podejmujemy również działania lokalne.
  Zorganizowaliśmy 8 VI 2018 konkurs dla uczniów innych szkół pod tytułem: "Razem do niepodległości". Zarówno uczestnicy, jak i goście mogli skosztować tradycyjnych wyrobów - swojskiej kiełbasy i kaszanki, a także chleba ze smalcem.